نظرسنجی

آیا دستگاه CNC فعلی تان از سروش ماشین است؟
Invalid Input

اگر از سروش ماشین است، آن را از کجا خریداری نموده اید؟
Invalid Input

از چه طریقی با شرکت سروش ماشین آشنا شدید؟
Invalid Input

چه میزان از اطلاعات مورد نیاز شما برای خرید CNC از طریق سایت ما در دسترس است؟
Invalid Input

اطلاعات ارائه شده در کاتالوگ های ما چقدر کامل هستند؟
Invalid Input

چقدر از نحوه برخورد پرسنل فروش شرکت رضایت دارید؟
Invalid Input

اطلاعات پرسنل فروش ما، برای پاسخ به سوالات شما چقدر کافی بود؟
Invalid Input

در صورت خرید از شرکت سروش ماشین، چقدر از پاسخگویی پرسنل فروش و پشتیبانی رضایت دارید؟
Invalid Input

آیا تحویل CNC شما، به موقع ( مطابق زمانبندی ذکر شده در قرارداد ) انجام شد؟
Invalid Input

آیا CNC تحویل شده با اطلاعات مندرج در قرارداد مطابقت داشت؟
Invalid Input

در صورت دارا بودن گارانتی و کاربرد آن، چقدر از خدمات ارائه شده رضایت دارید؟
Invalid Input

آیا قطعات مورد نظر شما در زمان مورد نظرتان در کارخانه موجود بود؟
Invalid Input

از کیفیت خدمات سروش ماشین چقدر رضایت داشتید؟
Invalid Input

از سرعت ارائه خدمات در کارگاهتان چقدر رضایت داشتید؟
Invalid Input

از آموزش دستگاه ها چقدر رضایت داشتید؟
Invalid Input

ثبت اطلاعات