مدیریت ارتباط با CRM

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

شرکت سروش ماشین ، به منظور تعامل بیشتر با مشتریان و با هدف ارتقاء رضایت مشتریان، اقدام به توسعه واحد ارتباط با مشتریان (CRM) شرکت نموده است. 

رویکرد استراتژیک واحد ارتباط با مشتریان :

نظر به استراتژی های تدوین شده و اهداف ترسیم شده در شرکت سروش ماشین در حوزه مشتریان، این واحد وظیفه دارد با رویکرد تعاملی و دو سویه با مشتری نسبت به تامین رضایت حداکثری مشتریان اقدام نماید. 

استراتژی های تدوین شده برای واحد ارتباط با مشتریان بر گرفته از شعارهای "بهترین خدمات CNC شهر" و در زمینه آموزشی معروف به " دانشگاه CNC " میباشد.

وظایف عملکردی : 

بنابر استراتژی های تعیین شده در حوزه ارتباط با مشتریان شرکت سروش ماشین، این واحد با هدف استقرار و پیاده سازی استانداردهای حوزه ارتباط با مشتریانISO 10002 و ISO 10004 برای تسهیل و تسریع برقراری ارتباط با مشتریان نسبت به ایفای وظابف خود به شرح زیر اقدام می نماید. 

• ✔ایجاد بسترهای ارتباطی با مشتریان از کانال های تلفن ، ایمیل و اپلیکشن اختصاصی موبایل سروش ماشین برای دریافت درخواست ها و شکایت های مشتریان

• ✔هدف گذاری برای رسیدگی به درخواست ها و شکایت های مشتریان در کوتاه ترین زمان قابل انجام در شرکت 

• ✔برقراری ارتباط با مشتریان به منظور سنجش میزان رضایت ایشان از ارائه خدمات و با هدف بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات