شرکت سروش ماشین برای بالا بردن امکان خرید مشتریان، شرایط فروش ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

شرایط فروش

نوع اول

(بدون سود)

طبق این شرایط مشتری 60 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به شرکت پرداخت میکند

مابقی مبلغ قرارداد طی 8 ماه به صورت اقساطی دریافت میگردد.

نوع دوم

(سود 18 درصد بانکی)

یکی دیگر از شرایط فروش شرکت سروش ماشین به این صورت است که شما میتوانید 60 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به شرکت پرداخت نمایید.

سپس مابقی مبلغ قرارداد را طی 24 ماه با سود 18 درصد بانکی پرداخت نمایید.

نوع سوم

(سود 17 درصد بانکی)

بر طبق این شرایط شما مشتریان عزیز میتوانید 30 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به شرکت پرداخت نمایید.

مابقی مبلغ قرارداد را از طریق هایتک ماشین وام گرفته و با سود 17 درصد بانکی طی 24 ماه به صورت اقساطی پرداخت میکنید.

لازم به ذکر است برای دریافت وام ابتدا باید قرارداد امضا شده و برای بررسی به هایتک ماشین ارسال شود.

پس از بررسی و بازدید از گارگاه شما و کارخانه تولیدی ما شرایط از طریق هایتک ماشین به شما اعلام شده و سپس شما باید مدارک لازم را فراهم نموده و برای آنها ارسال نمایید.

تمامی این پروسه اداری از شروع عقد قرارداد تا تحویل دستگاه حدود 5 ماه زمان خواهد برد.

نکته: این وام برای مبالغ کمتر از یک میلیارد تومان بدون ضمانت ملکی است.